­

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
 

Eier av bedriften er hovedansvarlig for behandling av personopplysningene.

2. Hva er formålet? 

Målet med å ha skjemaer som kunder kan sende inn er utelukkende for å kunne yte best mulig service, motta henvendelser og sende de varene kundene bestiller. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part. Dette gjelder også besøkendes IP-adresser.

3. Hva er det rettslige grunnlaget? 

Da det ikke blir gitt videre informasjon, og informasjon bare blir benyttet til å svare på henvendelser fra - og levere bestillinger til - kunder er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjon.

4. Hvilke personopplysninger behandles? 

Nettsiden har to ulike skjemaer: et kontaktskjema og et bestillingskjema. Informasjonen som etterspørres i kontaktskjemaet er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Bestillingskjemaet har i tillegg til dette nødvendige felt der kunden kan spesifisere sin bestilling. Målet med å ha integrerte skjemaer som kundene kan sende inn opplysninger til, er for å kunne yte best mulig service, levere bestilte varer, samt å svare på de spørsmål kunden måtte ha. 

5. Hvor hentes opplysningen fra? 

Informasjonen blir hentet fra skjemaer som er integrert på nettsidene, og som fylles ut av den besøkende selv.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Det er helt frivillig om den besøkende ønsker å oppgi sine opplysninger. Ønsker den besøkende ikke å oppgi noen informasjon, gis det mulighet til å ringe bedriften direkte. Man kan også sende oss vanlig post. I kontaktskjemaet og bestillingskjemaet bes kunden å fylle inn alle nødvendige felt, for å unngå spam og andre useriøse henvendelser. I bestillingsskjemaet etterspørres e-postadresse slik at kunden kan motta ordrebekreftelse. Hvis kunden oppgir sitt mobiltelefonnummer benyttes dette slik at Posten / Bring kan gjøre hentemelding tilgjengelig på SMS.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter? 

Nei, det utleveres ikke opplysninger til 3. part.  

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene? 

Personopplysningene blir lagret på en nettsky driftet av one.com. For å kunne levere varene som er bestilt av kunde og følge opp evt. henvendelser rundt dette, blir kundeinformasjonen arkivert elektronisk. Dersom kunden har bestilt varer må vi oppbevare de opplysninger som er nødvendige så lenge som loven krever det.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder? 

Antimus forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene? 

Antimus lagrer sin kundeinformasjon i nettsky med passord.

11. Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål til informasjonen gitt på dette skjemaet, kan eier kontaktes på mail: epost(alfakrøll).antimus.no, eller på telefon 467 81 603. 

NB! Det forekommer at Antimus oppgir linker til eksterne nettsider (linker til samarbeidspartnere etc).  Antimus er IKKE ansvarlig hverken for håndtering av personopplysninger eller for innhold på eksterne nettsider. 

­